انجمن بین المللی سیاست خارجی فدراسیون روسیه
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
اعضای انجمن بین المللی سیاست خارجی فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران
سلیم علیزاده - مدیر ارشد انجمن بین المللی سیاست خارجی فدراسیون روسیه
سلیم علیزاده

مدیر ارشد

alizadeh@fpa-iran.ir

سبحان علیزاده - مشاور حوزه فناوری اطلاعات و نماینده انجمن بین المللی سیاست خارجی فدراسیون روسیه در ایران
سبحان علیزاده

معاونت فناوری و اطلاعات

it@fpa-iran.ir

دکتر مهدی امینی

معاونت هماهنگ کننده

coordination@fpa-iran.ir

دکتر هادی گرجی - مدیر روابط عمومی و رسانه انجمن بین المللی سیاست خارجی فدراسیون روسیه در ایران
دکتر هادی گرجی

مدیر روابط عمومی و رسانه

media@fpa-iran.ir

دکتر سید رضا جلالی امام - معاونت اقتصادی
دکتر سید رضا جلالی امام

معاونت اقتصادی

Economic@fpa-iran.ir